มารู้จักกับ สินเชื่อส่วนบุคคล ก่อนจะยื่นขอ

0
1052

หากคุณต้องการเงินก้อนสักก้อนเพื่อใช้ซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต รวมทั้งนำมาเป็นค่าใช้จ่ายที่เร่งด่วน เราอยากจะแนะนำสินเชื่อแบบหนึ่ง คือ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ผู้ขอ จะสามารถได้รับเงินเป็นเงินก้อนจากผู้ให้กู้เงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง (Non-bank) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อนำไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ ตามที่ผู้ขอสินเชื่อต้องการ หรือวงเงินอเนกประสงค์

สินเชื่อส่วนบุคคล

ข้อดีของ สินเชื่อส่วนบุคคล ได้แก่

1. การค้ำประกัน เนื่องจากทางธนาคารจะพิจารณาวงเงินสินเชื่อหรือเงินกู้จากข้อมูลของผู้กู้เป็นหลัก จึงไม่จำเป็นต้องหาคนมาค้ำประกัน หรือมากู้ร่วม หรือหาหลักทรัพย์มาค้ำประกันให้วุ่นวาย เลือกว่าตัวคนเดียวก็กู้ได้ ถ้าผ่านข้อกำหนดของทางธนาคาร

2. วงเงินอนุมัต โดยทั่วไปแล้ว สินเชื่อส่วนบุคคลจะอนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

3. การชำระเงิน การชำระสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น ทางธนาคารจะจัดโปรแกรมให้ผ่อนชำระเป็นรายเดือน ในอัตราที่เท่าๆกัน ซึ่งสามารถเลือกผ่อนได้นานสุด 60 เดือน ซึ่งทำให้ผู้กู้สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามกำหนด ไม่หนักจะเกินไปคะ

4. อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก หรือ Effective Rate ซึ่งบางท่านอาจจะมองว่าแพงกว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือ Flat Rate ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหากเราจะทำการเปรียบเทียบคราวกับอัตราดอกเบี้ยทั้ง 2 แบบ ก็พอจะทำได้คือนำ 1.8 คูณกับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ก็จะพอทราบว่าอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่ได้ถูกกว่าเลยคะ ข้อดีของการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนั้น ทำให้คุณจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงเมื่อเงินต้นคุณเหลือน้อย

5. ปิดบัญชี สินเชื่อส่วนบุคคลส่วนมากจะให้ผู้กู้สามารถปิดบัญชีได้ โดยไม่มีค่าปรับกรณีปิดบัญชีก่อน ไม่มีการเก็บดอกเบี้ยส่วนต่างสำหรับงวดที่ปิดก่อน และคุณสามารถจ่ายเงินเกินค่างวดที่เรียกเก็บได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดดอกเบี้ย และชำระหนี้ได้หมดเร็วขึ้นคะ

6. ไม่มีค่าธรรมเนียม หลายๆท่านมักเจอปัญหาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกรณีกเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม แต่สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลที่คุณได้รับโอนเข้าบัญชีและคุณทำการกดเงินออกมาใช้ คุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมใดๆ

ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นขอสินเชื่อ ควรรู้ว่าต้องหลักการแรกที่ทางธนาคารจะปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลให้คุณหรือไม่ จะดูเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ ซึ่งดูได้จากรายได้นั่นเอง ที่หมุนเวียอยู่ในบัญชีธนาคาร รวมทั้งความน่าเชื่อถือในเรื่องอาชีพ เช่น อายุในการทำงาน ประวัติการณ์ทำงาน ซึ่งธนาคารจะดูว่าเราทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งหรือไม่ มั่นคงหรือไม่ สถานภาพ ประวัติค้างชำระหนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ธนาคารปฎิเสธปล่อยสินเชื่อ ผู้ที่ทำการขอสินเชื่อจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องมีอายุเกินกว่า 60 ปี เมื่อรวมระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้แล้ว

ถึงแม้ว่าจะดูเหมือนได้เงินก้อนมาใช้ แล้วก็ผ่อนไปตามข้อตกลง แต่อย่างไรก็ตามหากคุณไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรเลือกที่จะเป็นหนี้จะดีกว่า สินเชื่อส่วนบุคคลถึงแม้จะใช้วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งมีข้อกำหนดว่าไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี แต่หากคุณไม่มีวินัยหรือไม่สามารถบริหารเงินได้ คุณอาจจะต้องเจอค่าทวงถามหนี้ ค่าจ่ายล่าช้า ทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดหนี้สะสม สุดท้ายก็ไม่สามารถผ่อนชำระได้ตรงตามสัญญา หากคุณเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้ อย่าหนีนะคะ เข้าเดินเข้าไปคุยกับธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้คุณ ทำเรื่องผ่อนผัน หรือทำข้อตกลงกันใหม่ในการผ่อนชำระ คุณจะได้ไม่หนี้ติดค้างจนทำให้ติดบูโร จะทำธุรกรรมทางการเงินใดก็จะลำบาก อนุมัติยากคะ

ข้อมูลอ้างอิง

ทำอย่างไร? ขอสินเชื่อจากธนาคารให้ผ่านง่าย ๆ: moneyhub.in.th
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ: www.1213.or.th
สินเชื่อส่วนบุคคล ตอบโจทย์ใคร: krungsri.com