ขั้นตอนการต่อภาษีรถยนต์ด้วยตัวเอง หรือต่อออนไลน์ก็สะดวก

0
970

ภาษีรถยนต์ต่อกันแบบไหน … การจ่ายภาษีรถยนต์เป็นหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ทุกคนที่ได้ขึ้นทะเบียนอยู่กับกรมขนส่งทางบก

การต่อภาษีรถยนต์
ภาพจาก pixabay.com

ปัจจุบันนี้รถยนต์ส่วนมากจะเป็นการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินต่างๆ หรือที่เรียกว่าติดไฟแนนซ์อยู่นั้นเอง ชื่อเจ้าของรถจึงเป็นชื่อของสถานบันการเงินที่เราผ่อนชำระรถอยู่ เมื่อใกล้ครบอายุในการต่อภาษีรถยนต์ ทางสถานบันการเงินก็จะส่งจดหมายแจ้งเตือนมาให้จ่ายค่าภาษีประจำปี ถ้าท่านไม่สะดวกที่จะดำเนินการต่อภาษีเองและยินดีที่จะให้ทางสถาบันการเงินนั้นดำเนินการต่อภาษีให้ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายคะ

ทางสถาบันการเงินคงไม่เสียเวลามาดำเนินการต่อภาษีให้เราฟรีโดยไม่คิดค่าบริการ ค่าดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 300-500 บาท หากเจอสถานบันการเงินที่ไม่ค่อยซื่อตรงนัก ก็มักจะเก็บเงินเกินค่าภาษีที่เราต้องจ่ายจริง เช่น รถเก๋งไม่เกิน 7 ที่นั่งเสียภาษีที่ 645.21 แต่จะเรียกเก็บที่ 700 บาท เป็นต้น หากท่านค้างชำระค่างวดส่งรถ ทางสถาบันการเงินอาจฉวยโอกาสเมื่อต่อภาษีให้แล้วก็จะยังไม่ส่งให้แต่จะให้ท่านชำระค่างวดรถที่ค้างอยู่เสียก่อน แบบนี้ก็มีคนเจอมาแล้วนะคะ  แต่ถ้าไม่อยากเสียเงินหรือเสียความรู้สึกคุณสามารถดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ด้วยตัวเอง มีขั้นตอนต่อไปนี้

การต่อภาษีรถยนต์ด้วยตัวเอง

  • เอกสาร เอกสารที่ใช้ในการต่อภาษี คือ ใบสำเนาเล่มประจำรถ กรณีที่รถเปลี่ยนมาใช้แก๊สไม่ว่าจะเป็น LPG หรือ CNG จะต้องมีใบรับรองการติดตั้งและตรวจสภาพจากวิศวกรผู้ได้รับการรับรองแนบมาด้วย ถ้าคุณติดตั้งเป็นระบบ LPG การตรวจหนึ่งครั้งใช้ได้ 5 ปี แต่ถ้า CNG จำเป็นต้องตรวจทุกปี
  • สำหรับที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 7 ปี จำเป็นต้องนำรถยนต์ของเท่ามาทำการตรวจสภาพว่าพร้อมใช้ง่านได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ ซึ่งสามารถตรวจสถาพรถยนต์ได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) แต่หากรถของท่านขาดการต่อทะเบียนเกิน 1 ปี หรือมีการดัดแปลงสถาพรถจนไม่ตรงกับที่จดแจ้งไว้จำเป็นต้องไปตรวจสภาพที่กรมขนส่งทางบกเท่านั้น
  • รถยนต์ทุกคันจะต้องมี พรบ.คุ้มคร้องผู้ประสบภัยจากรถ ถ้าหากไม่มีก็ไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้
  • เมื่อเอกสารครบแล้วก็นำไปยื่นและชำระค่าบริการต่างๆ
  • เมื่อเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้วจะได้ใบแสดงไว้ติดที่หน้ารถ พร้อมใบเสร็จ ซึ่งด้านล่างใบเสร็จจะแจ้งวันหมดอายุ จำนวนเงินที่ต้องชำระในครั้งต่อไปด้วย

การต่อภาษีรถยนต์แบบออนไลน์

เพื่อเป็นการอำนวนความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ ทางกรมขนส่งทางบกจึงเปิดให้ท่านสามารถต่อภาษีรถยนต์แบบออนไลน์ได้ มีขั้นตอนดังนี้

  • ตรวจสอบรถที่สามารถใช้บริการออไลน์ได้
  • สมัครเข้าใช้บริการออนไลน์และลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th หรือ www.dlt.go.th
  • รายละเอียดเพื่อรับรหันผ่าน
  • เลือกวีธีการชำระเงิน เช่นหักเงินในบัญชี ซึ่งมีทั้งให้หักบัญชีเงินฝาก ชำระที่ธนาคาร หักบัตรเคดิต

ในการต่อภาษีรถยนต์ที่เว็บไซด์ กรมทางบกจะบวกค่าบริการสำหรับจัดส่งเอกสาร 40 บาท  หลังจากชำระเสร็จแล้ว

กรมการขนส่งทางบกได้อนุญาตต่อภาษีล่วงได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน การต่อทะเบียนล่าช้าจะเสียค่าปรับ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนของค่าต่อทะเบียนหากพบว่าทะเบียนขาดก็จะต้องโดนตำรวจปรับ 200 บาทคะ

การจัดเก็บภาษีรถยนต์ฉบับล่าสุดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 โดยใช้หลักการพิจารณาจากการปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยกำหนดให้รถยนต์นั่งไม่เกิน 10 คนมีความจุกระบอกสูบไม่เกิน 3,000 ซี.ซี.ก็จะถูกจัดเก็บภาษีที่ 30% จากเดิมภาษี 25% และปล่อยก๊าซไม่เกิน 150 กรัมต่อกิโลเมตร หรือจะเป็นกลุ่มรถยนต์แบบผสมที่ใช้เชื้อเพลิงและไฟฟ้า ที่มีกระบอกสูบไม่เกินน 30,000 ซี.ซี.จากที่เคยมีอัตราภาษีเดียวคือ 10% แต่ปัจจุบันจะมีการจัดเก็บภาษีตั้งแต่ 10 จนถึง 30 เปอร์เซ็นต์  เป็นต้น

เห็นไหมคะว่าภาษีรถยนต์ต่อเองก็ได้ ไม่ต้องเดินทางไกล และเสียเวลาเป็นวันๆที่กรมขนส่งนะคะ สะดวกแบบไหนก็อย่าปล่อยให้ภาษีขาดนะคะ